Yun-He Wu, Shao-Bing Hou, Zhi-Yong Yuan, Ke Jiang, Ru-Yi Huang, Kai Wang, Qin Liu, Zhong-Bin Yu, Hai-Peng Zhao, Bao-Lin Zhang, Jin-Min Chen, Li-Jun Wang, Bryan L Stuart, E Anne Chambers, Yu-Fan Wang, Wei Gao, Da-Hu Zou, Fang Yan, Gui-Gang Zhao, Zhong-Xiong Fu, Shao-Neng Wang, Ming Jiang, Liang Zhang, Jin-Long Ren, Ya-Yong Wu, Lu-Yang Zhang, Dian-Cheng Yang, Jie-Qiong Jin, Ting-Ting Yin, Jia-Tang Li, Wen-Ge Zhao, Robert W Murphy, Song Huang, Peng Guo, Ya-Ping Zhang, Jing Che .  2023 .  DNA Barcoding of Chinese Snakes Reveals Hidden Diversity and Conservation Needs Molecular Ecology Resources .  ( ):
Ying Lu, Wei Pan, Man-Di Zhang, Jia-Hao Song, Fan Shen, Wen-Qiang He, Yong-Tang Zheng .  2023 .  A Novel Vpu Adaptive Mutation of HIV-1 Degrades Tetherin in Northern Pig-Tailed Macaques (Macaca leonina) Mainly via the Ubiquitin-Proteasome Pathway and Increases Viral Release Journal of Virology .  ( ):
Zhanshan Sam Ma .  2023 .  VC (virome-comparison): a Novel Approach to Comparing Viromes Based on Virus Species Specificity and Virome Specificity Diversity Journal of Medical Virology .  ( ):
Jia-Yong Zhong, Longjian Niu, Zhuo-Bin Lin, Xin Bai, Ying Chen, Feng Luo, Chunhui Hou, Chuan-Le Xiao .  2023 .  High-throughput Pore-C reveals the Single-allele Topology and Cell Type-specificity of 3D Genome Folding Nature Communications .  ( ):
Qi Wu, Zhou Liu, Zhijie Gao, Yao Luo, Fubing Li, ChuanYu Yang, Tiantian Wang, Xiangyu Meng, Haijun Chen, Juanjuan Li, Yanjie Kong, Chao Dong, Si Sun, Ceshi Chen .  2023 .  KLF5 Inhibition Potentiates Anti-PD1 Efficacy by Enhancing CD8+ T-cell-dependent Antitumor Immunity Theranostics .  ( ):
Fang, MQ (Fang, Mingqian); Li, Y (Li, Yu); Liao, ZY (Liao, Zhiyi); Wang, G (Wang, Gan); Cao, QQ (Cao, Qiqi); Li, Y (Li, Ya); Duan, Y (Duan, Yong); Han, YB (Han, Yanbing); Deng, XY (Deng, Xinyi); Wu, FL (Wu, Feilong); Kamau, PM (Kamau, Peter Muiruri); Lu, QM (Lu, Qiumin); Lai, R (Lai, Ren) .  2023 .  Lipopolysaccharide-binding Protein Expression is Increased by Stress and Inhibits Monoamine Synthesis to Promote Depressive Symptoms Immunity .  ( ):
Shi, ZY (Shi, Zhaoying); Xu, JS (Xu, Jinsheng); Niu, LJ (Niu, Longjian); Shen, W (Shen, Wei); Yan, ST (Yan, Shuting); Tan, YJ (Tan, Yongjun); Quan, XB (Quan, Xuebo); Cheung, E (Cheung, Edwiin); Huang, K (Huang, Kai); Chen, YL (Chen, Yonglong); Li, L (Li, Li); Hou, CH (Hou, Chunhui) .  2023 .  Evolutionarily Distinct and Sperm-specific Supersized Chromatin Loops are Marked by Helitron Transposons in Xenopus Tropicalis Cell Reports .  ( ):
Li, X (Li, Xiao); Zhang, DF (Zhang, Deng-Feng); Bi, R (Bi, Rui); Tan, LW (Tan, Li-Wen); Chen, XG (Chen, Xiaogang); Xu, M (Xu, Min); Yao, YG (Yao, Yong-Gang) .  2023 .  Convergent Transcriptomic and Genomic Evidence Supporting a Dysregulation of CXCL16 and CCL5 in Alzheimer's Disease Alzheimers Research & Therapy .  ( ):