Zhiye Zhang, Chuanbin Shen, Mingqian Fang, Yajun Han, Chengbo Long, Weihui Liu, Min Yang, Ming Liu, Dengdeng Zhang, Qiqi Cao, Xue Chen, Yaqun Fang, Qiumin Lu, Zongliu Hou, Yaxiong Li, Zhenze Liu, Xi Lei, Heyu Ni, Ren Lai .  2022 .  Novel Contact-kinin Inhibitor Sylvestin Targets Thromboinflammation and Ameliorates Ischemic Stroke Cellular and Molecular Life Sciences .  ( ):
Hui Wang, Haibo Xu, Wei Chen, Mei Cheng, Li Zou, Qin Yang, Chi Bun Chan, Hao Zhu, Ceshi Chen, Jian-Yun Nie, Baowei Jiao .  2022 .  Rab13 Sustains Breast Cancer Stem Cells by Supporting Tumor-stroma Crosstalk Cancer Research .  ( ):
Wei Gao, Chuan-Xin Yu, Wei-Wei Zhou, Bao-Lin Zhang, E Anne Chambers, Hollis A Dahn, Jie-Qiong Jin, Robert W Murphy, Ya-Ping Zhang, Jing Che .  2022 .  Species Persistence with Hybridization in Toad-Headed Lizards Driven by Divergent Selection and Low Recombination Molecular Biology and Evolution .  ( ):
Li, GH; Han, FF ; Xiao, FH ; Gu, KSY; Shen, Q; Xu, WH; Li, WX; Wang, YL; Liang, B; Huang, JF; Xiao, WZ; Kong, QP .  2022 .  System-level Metabolic Modeling Facilitates Unveiling Metabolic Signature in Exceptional Longevity Aging Cell .  ( ):
Yinqiu Ji, Christopher C M Baker, Viorel D Popescu, Jiaxin Wang, Chunying Wu, Zhengyang Wang, Yuanheng Li, Lin Wang, Chaolang Hua, Zhongxing Yang, Chunyan Yang, Charles C Y Xu, Alex Diana, Qingzhong Wen, Naomi E Pierce, Douglas W Yu .  2022 .  Measuring Protected-area Effectiveness Using Vertebrate Distributions from Leech iDNA Nature Communications .  ( ):
Zhen Liu, Peng Chen, Dong-Ming Xu, Fei-Yan Qi, Yuan-Ting Guo, Qi Liu, Jing Bai, Xin Zhou, Peng Shi .  2022 .  Molecular Convergence and Transgenic Evidence Suggest a Single Origin of Laryngeal Echolocation in Bats iScience .  ( ):
Guangshi Du, Jian Sun, Zhen Li, Qian Zhang, Wenjing Liu, Chuanyu Yang, Ping Zhao, Xinye Wang, Qiyan Yin, Yao Luo, Jinhuan Song, Yi Wen, Haixia Wang, Chuan-Huizi Chen, Guosheng Hu, Zhongmei Zhou, Xiaoyun Mao, Wen Liu, Zhenzhen Liu, Dewei Jiang, Ceshi Chen .  2022 .  A Feedforward Circuit between KLF5 and lncRNA KPRT4 Contributes to Basal-like Breast Cancer Cancer Letters .  ( ):
Liu, K; Jiang, LP; Shi, YL; Liu, BY; He, YM; Shen, QS; Jiang, XL; Nie, Z; Pu, J; Yang, CP; Chen, YB .  2022 .  Hypoxia-induced GLT8D1 Promotes Glioma Stem Cell Maintenance by Inhibiting CD133 Degradation through N-linked Glycosylation Cell Death and Differentiation .  ( ):