Yaoxi He, Yongbo Guo, Wangshan Zheng, Tian Yue, Hui Zhang, Bin Wang, Zhanying Feng, Ouzhuluobu, Chaoying Cui, Kai Liu, Bin Zhou, Xuerui Zeng, Liya Li, Tianyun Wang, Yong Wang, Chao Zhang, Shuhua Xu, Xuebin Qi, Bing Su .  2023 .  Polygenic Adaptation Leads to a Higher Reproductive Fitness of Native Tibetans at High Altitude Current Biology .  ( ):
Xiao-Lin Zhuang, Jin-Jin Zhang, Yong Shao, Yaxin Ye, Chun-Yan Chen, Long Zhou, Zheng-Bo Wang, Xin Luo, Bing Su, Yong-Gang Yao, David N Cooper, Ben-Xia Hu, Lu Wang, Xiao-Guang Qi, Jiangwei Lin, Guo-Jie Zhang, Wen Wang, Nengyin Sheng, Dong-Dong Wu .  2023 .  Integrative Omics Reveals Rapidly Evolving Regulatory Sequences Driving Primate Brain Evolution Molecular Biology and Evolution .  ( ):
Bin Zhou, Yaoxi He, Yongjie Chen, Bing Su .  2023 .  Comparative Genomic Analysis Identifies Great-Ape-Specific Structural Variants and Their Evolutionary Relevance Molecular Biology and Evolution .  ( ):
Yi-Hui Li, Xue-Hui Wang, Wen-Wu Huang, Ren-Rong Tian, Wei Pang, Yong-Tang Zhen .  2023 .  Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus Induces Platelet Activation and Apoptosis Via a Reactive Oxygen Species-dependent Pathway Redox Biology .  ( ):
Mei-Yu Yin, Lei Guo, Li-Juan Zhao, Chen Zhang, Wei-Peng Liu, Chu-Yi Zhang, Jin-Hua Huo, Lu Wang, Shi-Wu Li, Chang-Bo Zheng, Xiao Xiao, Ming Li, Chuang Wang, Hong Chang .  2023 .  Reduced Vrk2 Expression is Associated with Higher Risk of Depression in Humans and Mediates Depressive-like Behaviors in Mice BMC Medicine .  ( ):
Zhi-Hui Yang, Xin Cai, Zhong-Li Ding, Wei Li, Chu-Yi Zhang, Jin-Hua Huo, Yue Zhang, Lu Wang, Lin-Ming Zhang, Shi-Wu Li, Ming Li, Chen Zhang, Hong Chang, Xiao Xiao .  2023 .  Identification of a Psychiatric Risk Gene NISCH at 3p21.1 GWAS Locus Mediating Dendritic Spine Morphogenesis and Cognitive Function BMC Medicine .  ( ):
Fangjie Jiang, Lin Wang, Yuping Dong, Wenhui Nie, Hu Zhou, Jing Gao, Ping Zheng .  2023 .  DPPA5A Suppresses the Mutagenic TLS and MMEJ Pathways by Modulating the Cryptic Splicing of Rev1 and Polq in Mouse Embryonic Stem Cells Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America .  ( ):
Min Xu, Qianjin Liu, Rui Bi, Yu Li, Hongli Li, Wei-Bo Kang, Zhongjiang Yan, Quanzhen Zheng, Chunli Sun, Maosen Ye, Bo-Lin Xiang, Xiong-Jian Luo, Ming Li, Deng-Feng Zhang, Yong-Gang Yao .  2023 .  Coexistence of Multiple Functional Variants and Genes Underlies Genetic Risk Locus 11p11.2 of Alzheimer's Disease Biological Psychiatry .  ( ):